top of page

RĘKOJMIA>

INFORMACJA O MATERIALE I EKSPLOATACJI: SCHODÓW, PODŁÓG, DRZWI

I INNYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Drewno jest naturalnym materiałem niejednorodnym i anizotropowym, tzn.:

  • składa się z różnych, odmiennie ukształtowanych elementów składowych

  • posiada w różnych kierunkach (promieniowy, styczny i podłużny) zróżnicowane właściwości fizykochemiczne

Drewno jest materiałem higroskopijnym - zależnie od warunków klimatycznych (wilgotność i temperatura powietrza) oraz warunków budowlanych - oddaje lub pochłania parę wodną z otaczającego powietrza przez cały czas użytkowania. Wraz z oddawaniem lub pobieraniem wilgoci przez drewno (w przedziale wilgotności 0-30%) zmieniają się jego wymiary - drewno kurczy się lub pęcznieje.

Układ komórek w drewnie powoduje, że największe zmiany wymiarów są w kierunku stycznym - 1,7 razy większy niż w promieniowym. Ta różnica w skurczu - jest przyczyną odkształceń się drewna - które mając żądaną wilgotność (dla mieszkań 6-12%) oraz proste wymiary liniowe - pod wpływem zmian parametrów powietrza na przestrzenie pół roku - może dochodzić do nieznacznych odkształceń, pęknięć, pofalowań.

Wobec powyższego - należało by w pomieszczeniach utrzymywać stałe parametry powietrza, temperatury i wilgotności.

ZALECANA OPTYMALNA TEMPERATURA 20°C. ZALECANA OPTYMALNA WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA 50%.

Powyższe parametry powietrza odpowiadają wilgotności równoważnej (materiałów higroskopijnych) 9%.

Unikać należy również miejscowego nasłoneczniania - dodatkowe działanie czynnika termicznego.

Eksploatowanie elementów drewnianych zarówno w zbyt wysokich jak i zbyt niskich temperaturach o wilgotności za wysokiej lub za niskiej może powodować powstanie naprężeń w drewnie (zbyt szybka zmiana wilg na przekroju materiału + oddziaływanie czynnika termicznego) - mogących przechodzić w pęknięcia, deformacje, łódkowanie elementów oraz szczeliny między elementami - wynikające z niedotrzymania zalecanych warunków użytkowania - nie mogą być powodem złożenia reklamacji i nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Wszelkie zmiany w barwie powłok kryjących jak i w transparentnych w trakcie użytkowania (zmiana odcienia, plamy, wykwity) - nie podlegają reklamacji.

Należy pamiętać, że przy stałej wilgotności powietrza, podwyższanie temperatury powoduje spadek wilgotności równowagowej drewna.

Niedopuszczalne jest umieszczanie grzejnika lub innego źródła ciepła czy wilgoci pod schodami.

W KONSERWACJI DREWNA

  • Unikać wody (gdy dojdzie do wylania bezzwłocznie zetrzeć do sucha), nie stosować chemicznych środków czystości ogólnego zastosowania, detergentów i rozpuszczalników.

  • Używać mleczka woskowe. Kurz można wycierać delikatnie zwilżoną ścierką w taki sposób, aby nie pozostawiać śladów wody.

  • Używać tylko miękkiego obuwia (zakaz chodzenia w "szpilkach") - lakier nie jest odporny na zarysowania w tym spowodowane przez piasek (kwarce itp. - mogące znajdować się pod obuwiem) - niewolno chodzić po schodach w obuwiu używanym na zewnątrz budynku.

Wszelkie wgniecenia drewna lub zarysowania powłoki lakierowej powstałe w trakcie użytkowania - nie podlegają reklamacji.

RĘKOJMIA OBEJMUJE OKRES DWÓCH LAT

W okresie rękojmi wszelkie wady wynikające z winy:

  • wykonawcy - usuwane są bezpłatnie

  • użytkownika - usuwane w całości odpłatnie

Mariusz Nowotyński
 

 

 

Clipboard01.jpg

Copyright © 2019 by STOLMAR

All rights reserved

bottom of page